Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

FENG SHUI V PRÁCI A PODNIKÁNÍ

O naší úspěšnosti ať již jako podnikatele nebo pracovníka rozhoduje mimo jiné výkonnost, kvalita výstupů, správná rozhodnutí, způsob komunikace, kvalita vztahů na pracovišti, schopnost týmové spolupráce atd. Toto vše je možné s využitím Feng shui v práci a podnikání pozitivně ovlivňovat a upravovat.

V podnikání lze Feng shui využít při stavbě firmy (kanceláří, provozu, dílny,…) nebo při výběru místa pro firmu. Uplatňují se zde podobná pravidla jako pro stavbu domu, jsou ale více zaměřená na oblasti práce a podnikání.

Za nejdůležitější a současně nejsložitější krok považuji sladění praktické funkčnosti firmy s požadavky našich úřadů a s pravidly Feng shui, které ale naštěstí na rozdíl od našich úřadů disponuje jistou variabilitou a nabízí více možností řešení.

Feng shui nabízí několik možností, jak zkvalitnit „pracovní část„ našeho života. Jsou to:

  • Úprava pracovního místa/prostředí
  • Srovnání – korelát kolegů, kolektivu, společníků,…
  • Určení vhodného okamžiku pro start podnikání

Úprava pracovního prostředí

Pokud na pracovišti pobýváme delší dobu na jednom místě, na příklad u pracovního stolu, doporučuji nechat zaměřit geopatogenní zóny a elektromagnetický smog, které mají negativní vliv na naše zdraví, snižují výkonnost a schopnost koncentrace.

Podle výsledků měření je třeba navrhnout řešení. Viz. Zdravé bydlení

Velmi důležitým krokem je úprava toku energie v prostoru a harmonizace oblastí souvisejících s prací a podnikáním. V prostoru nalezneme oblasti plánů a projektů, reklamu a pověst, realizací cílů, finanční prosperitu, vztahovou stabilitu, osobní růst, a další. Viz. Ovlivňování kvality života

Umístění a natočení pracovního stolu umožňuje nalézt tak zvanou pozici síly, v níž se člověk cítí bezpečně a vypíná se mu podvědomá signalizace nebezpečí. Kromě toho má každý člověk své vhodné a méně vhodné světové strany. Při správném natočení pracovního stolu podáváme lepší výkony a lépe se soustředíme.

Srovnání – korelát kolegů,..

Pomocí Taoistické astrologie lze provést srovnání lidí na příklad podle typu jejich komunikace, inteligence – způsobu chápání světa, mentální roviny, dominance,…

Na základě takového srovnání lze doporučit řešení k překlenutí případných disharmonií nebo dokonce sestavit sladěný tým.

Viz. Taoistická astrologie – Astrotyp

Určení vhodného okamžiku

Každý start – začátek má svůj nejvhodnější okamžik. Vykročení ve správný moment podporuje dlouhodobou stabilitu a prosperitu dané akce. Jistě jste slyšeli o Karlu IV. a jeho mostě a univerzitě…. Viz. Vhodný okamžik