Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

OVLIVŇOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA

Feng shui vychází z dokonalých systémů mapujících celé univerzum, svět hmotný i nehmotný a čerpá z tisíciletých zkušeností, znalostí a pozorování přírody dlouhé řady generací našich předků. Výsledkem je věda, umění a filosofie, obsáhlý systém vyhodnocování kvality našeho prostředí a principů a zákonitostí odrazu nebo jinak řečeno zrcadlení nebo reflexe člověka ve svém prostředí. A právě pochopením principů zrcadlení člověka v jeho prostředí je možno podle Feng shui ovlivňovat kvalitu jednotlivých oblastí lidského života.

Tak jako celý náš svět je obrazem vnitřního stavu a mentální úrovně lidstva, je i naše bezprostřední okolí - náš prostor odrazem naší duše. Kromě tohoto faktu, vychází Feng shui z chápání světa jako výsledku spolupůsobení 5 typů energií (5-ti hybatelů), které společně tvoří tzv.Taoistický pentagram.

Těchto 5 energií má v hmotné podobě charakter prvků neboli praforem. Jsou to dřevo, oheň, země, kov a voda. Celý náš hmotný a nehmotný (např.oblasti života, činnosti,..) svět lze zařadit pod některý z těchto prvků a typů energie. Přiřazování k jednotlivým prvkům závisí na více okolnostech, ale v principu je to podle typu vibrace a podle interakce s ostatními prvky.


Do pentagramu jsou tedy zařazeny i jednotlivé oblasti života a pentagram lze aplikovat jak v těle – Tradiční čínská medicína, tak v prostoru – Feng shui.

Jako příklad uvedu prvek OHEŇ. K ohni se přiřazuje slunce, světlo, červená barva, pravé poledne, žhavé léto, erotika, vášeň, emoce, závislosti, láska, vřelost, charisma a přirozená autorita, intuice, orgány: srdce, osrdečník, tenké střevo a 3 ohně, a mnoho dalšího. A konečně z oblastí života je to sláva – stojím ve světle ramp, tedy i pověst a reklama a konečně jižní světová strana.

Ovlivňování kvality života je součástí tak zvané Školy kompasu (viz.Metody), v níž rozčleňujeme prostor do sektorů podle světových stran. Každá světová strana je přiřazena k některému prvku pentagramu a rozdělením prostoru podle světových stran můžeme „uvidět“ i vše ostatní, co je zařazeno pod příslušný prvek a světovou stranu. Podle tohoto systému můžeme tedy uvidět případné disharmonie v prostoru a tím i možné nerovnováhy v životě, v emocích, ve zdraví, vztazích,… člověka.

Za všechny oblasti lidského života, na které můžeme pomocí Feng shui pozitivně působit, uvedu na příklad:
Zdraví, rodina, partnerské vztahy, početí, realizace plánů, osobní rozvoj a kariéra, celková prosperita, zdařilé starty a začátky aktivit, atd.


Z výše uvedeného vyplývá, že cíleným vyladěním nerovnováhy v prostoru působím zpětně na člověka a mohu tak pomoci pozitivně ovlivnit nejen různé oblasti jeho života, ale dlouhodobě i jeho emoce a zdraví. Zde je ale potřeba zdůraznit, že kvalitní poradce Feng shui ví, že takový typ harmonizace je možný jen ve spolupráci s klientem samým. Samotná harmonizace prostoru je jedním z kroků na cestě ke zlepšení a někdy zvláště při razantních zdravotních problémech nemusí být tím nejrychlejším. Prohnilý žlučník nebudeme řešit vyladěním prostoru!

Z důvodu rozšíření pomoci svým klientům se rozvíjím v oblastech jako je etikoterapie, v oboru určování mentálních příčin nemocí, ve studiu principů zrcadlení, psychologie, atd. Kromě toho si neustále rozšiřuji povědomí o alternativních možnostech pomoci, jako jsou Tradiční čínská medicína, homeopatie, kraniosakrální terapie, konstelace,... a spolupracuji s doktory, poradci, léčiteli a dalšími odborníky v těchto nápomocných oborech.


Svému klientovi tak poskytuji poradenství, které přesahuje rámec Feng shui a cíleně vede ke zlepšení kvality jeho života.