Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

FENG SHUI DOMU A ZAHRADY

Pokud Váš dům ještě nestojí,

přejděte si prosím na odkaz PLÁNOVÁNÍ STAVBY PODLE FENG SHUI.

Pokud máte dům postavený a případně i zařízený,

provádím u něj Feng shui ve stejném rozsahu, jaký je popsán pod odkazem FENG SHUI INTERIÉRU / BYTU.

U domu je ale možné mnohem více pracovat s jeho bezprostředním okolím a tím ovlivnit kvalitu vnějšího prostředí, které na dům působí.

Jedná se především o úpravu přístupu k domu, o oblast před vstupem a ve vstupu, o ochranu domu před okolními nežádoucími vlivy, jako je rušná silnice, restaurace, hřbitov, atd. Dále posuzuji celkový vzhled domu a jeho atmosféru a vizuální a energetické začlenění do svého okolí. A zde se dostáváme k oboru KRAJINNÉ GEOMANTIE, kde vyhodnocuji kvalitu umístění domu v krajině (městě), tj.zda má dům dostatečnou oporu/záda a tomu úměrné otevření se, tedy čelní stranu. Důležité je i vyhodnocení toků energií v okolí domu a posouzení všeho, co ovlivňuje kvalitu jeho prostředí , jako vysoké budovy, ostré tvary, sloupy a stožáry, elektrické vedení, krajinné útvary,atd.

Případné úpravy se potom provádí jak v bezprostřední blízkosti domu, tak uvnitř domu. Tyto úpravy však nemusí být nijak zásadní (bourací a stavitelské), ale jednoduché, vysoce účinné a důmyslné. A především vždy v souladu se vkusem a peněženkou klienta.

Zahrada zpracovaná podle Feng shui

bývá lehce k rozeznání podle své jedinečné atmosféry i vzhledu. Základním rysem takové zahrady je moment překvapení – její členění a celkové pojetí mají v každém okamžiku zprostředkovat objevování nového.

Nezbytnou součástí takové zahrady je využití prvku vody (i sebemenší plochy), dalším charakteristickým rysem jsou zvlněné cestičky, využití terénu ke zvýraznění dramatu odhalování a momentu překvapení, zátiší pro odpočinek, část architektonická i koutek divoké přírody a mnoho dalšího.

Při vytváření zahrady podle Feng shui je prvořadé vyhovět přírodě! Jedná se o náročné postupy sladění přírodních zákonitostí s potřebami člověka. Jde o to, aby zahrada fungovala jako přírodní prvek a přitom vyhověla člověku a jeho požadavkům jednak na její využití (koupání, zahradničení, dětské hřiště,..), ale i estetickým nárokům a představám. Když to popíši jednoduchými slovy a s humorem – pro umístění kompostu/hnojníku má svoje pravidla příroda sama (ne na slunce!), Feng shui (ne na sever!), způsob využívání zahrady a praktičnost (ne kolem celého domu na druhý konec zahrady!) a konečně i estetické hledisko (jen ne pod okna!).

Pro zahradu navrženou podle Feng shui bude samozřejmě platit mnoho pravidel platných v klasické zahradní architektuře, která se běžně praktikuje u nás.

Z metod používaných ve Feng shui lze v zahradě uplatnit ovlivnění kvality toku energie, Školu kompasu a Horoskop – Bazhai pro exteriér.

Proč by zahrada měla být podle Feng shui?

  • Má zajímavý vzhled a jedinečnou atmosféru
  • Je v ní soulad potřeb člověka i přírody
  • Své uživatele léčí, uvolňuje a celkově harmonizuje
  • Pozitivně působí na své okolí a tedy i na dům
  • Nenudí - svým vzhledem bude živá a zajímavá v každém ročním obdobi (bazén umístěný přímo před francouzským oknem z obýváku může v zimě nudit…)