Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

FENG SHUI INTERIÉRU A BYTU

Feng shui interiéru, případně bytu provádím v několika krocích, které na sebe navazují. Podle dohody s klientem je možné vypracovat nebo posoudit jen některé stupně celkového rozboru.

Měření (geo)patogenních zón a návrh řešení.

Podrobnější informace o geopatogenních zónách naleznete pod odkazem ZDRAVÉ BYDLENÍ.

Možné je i změření elektromagnetického smogu a návrh řešení.

Ovlivnění toku energie v prostoru

Podle Feng shui je žádoucí, aby se energie v našich obytných prostorách pohybovala meandrujícím a  přiměřeně rychlým krouživým způsobem. Stejně jako v přírodě vánek, který kopíruje terén, a tím provzdušňuje, očisťuje a rozsévá život, a jako řeka, která se klikatí krajinou, a tím vyživuje, čistí, obnovuje a rodí život.

Energie, která proudí příliš rychle (povodeň a vichřice) nebo naopak stagnuje (bažina a dusno), má za následek vznik prostředí, které nepodporuje zdravý život, vitalitu a prosperitu člověka.

K ovlivnění toku energie existuje ve Feng shui řada pravidel, doporučení a pomocných nápravných prostředků.

Nápravné prostředky

K nejpřirozenějším nápravným prostředkům patří vhodně - cíleně umístěné světlo, rostliny, dekorace a barvy. Umísťování různých zvonkoher, krystalů a symbolů je třeba v interiéru důkladně zvažovat, protože jejich dynamika a působení mohou samozřejmě pomoci, ale i vyvolat zajímavé nežádoucí efekty.

Koupelna a WC

jsou z hlediska Feng shui vzhledem k jejich funkci (fyzické očistě člověka) a z důvodu přítomnosti fyzické vody, která posléze odchází do kanalizace, považovány za problematické místnosti. Součástí každého kvalitního Feng shui je kontrola a případná náprava koupelny a WC pomocí barev a doplňků a případné ovlivnění a úprava toku energie v jejich blízkosti.

Rozmístění nábytku – sedačka, postel, pracovní stůl…(studie)

Rozmístění nábytku hraje ve Feng shui velmi důležitou roli a je součástí tzv.Školy formy. Způsob, jakým máme v prostoru umístěný nábytek, tj. jeho poloha a orientace, ovlivňuje jak tok energie v prostoru, tak celkovou pohodu lidí, jejich pocity, uvolnění, kvalitu spánku, schopnost soustředění,atd.

Pro sedačku, postel a pracovní stůl se hledá tzv. pozice síly, která člověku umožňuje uvolnění a vypnutí podvědomé signalizace nebezpečí.

U postele se navíc hledá i vhodná orientace do světové strany pro konkrétního člověka. Orientace hlavy v posteli je jedním z faktorů, které ovlivňují kvalitu spánku a rekonvalescenci v době nemoci.

Poloha a správná orientace pracovního stolu umožňuje lepší soustředění a výkonnost.

viz. Feng shui pro děti a Feng shui v podnikání

Zařízení kuchyně

a rozmístění jednotlivých elektrospotřebičů hraje ve Feng shui důležitou roli nejen z hlediska ergonometrie a praktičnosti, ale i z hlediska harmonie nebo případné kolize energií - například ohně a vody.

Kvalita toku energie a její harmonie v kuchyni ovlivňují mimo jiné i pohodu kuchaře (-ky) a tím i kvalitu připravovaného pokrmu. Dále barvy a celková atmosféra kuchyně mohou působit na náš vztah a přístup k vaření – hravost, experiment, empatie,…a dokonce ovlivňují chuť k jídlu a kvalitu trávení.

Těchto poznatků například vyžívají velké světové firmy zabývající se stravováním.

Škola kompasu (studie) (viz. Metody)

K jednotlivým krokům této studie patří:
Harmonizace prostoru v jednotlivých světových stranách.

Světové strany a jejich působení v prostoru jsou jedním z nejdůležitějších momentů pro rozhodnutí o umístění jednotlivých místností podle jejich funkce. Například kuchyně umístěná v jihu může být příliš „horká“, naopak v severu zase „studená“, atd.

Světové strany hrají mimo jiné velmi důležitou roli při výběrů pokoje pro dítě (děti), pro orientace postelí a pracovních stolů.

Pokud je funkce místností daná, pracuje Škola kompasu především s barvami, doplňky a materiály.

Nalezení vyváženosti dynamiky (jangu) a klidu (jinu)

jednotlivých místností podle jejich funkce. Na příklad ložnice je klidová (jinová) místnost, což je jeden z faktorů ovlivňující kvalitu spánku, kuchyně je naopak dynamická (jangová) místnost, a to ovlivňuje teplo domova a kvalitu vaření.

Nalezení oblastí života a jejich harmonizace, případně posílení.

V této části Feng shui je možné působit na oblasti života jako jsou RODINA, ZDRAVÍ, PARTNERSTVÍ, KARIÉRA, atd. (viz. OVLIVŇOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA)

Základní návrh barev.

Dávám na výběr vždy minimálně 2-3 barvy (+ jejich odstíny) a dbám, aby si barvu opravdu vybral klient sám. Správný výběr barvy patří k nejdůležitějším momentům nejen kvalitního Feng shui, ale i celkového provedení interiéru z hlediska designu. Barvy ovlivňují jak lidskou psychiku (klid, agresivita, deprese,..), tak i fyzické procesy v těle (zvýšení tepové frekvence, produkce žaludečních šťáv,..).

Upřednostňování nebo odmítání nějaké barvy má u člověka vždy hluboké opodstatnění a příčiny lze dohledat v Astrologickém rozboru 4.Pilíře.

Metoda BAZHAI - Horoskop prostoru (studie)

Tato metoda umožní v prostoru nalézt 4 pozitivní sektory: ZDRAVÍ, PROSPERITA, HARMONIE VZTAHŮ a OSOBNÍ RŮST a 4 negativní prostory: SMŮLA, KONFLIKT, NESHODA a SKÁZA v jednotlivých světových stranách.

Podle metody BAZHAI mají tyto energie dopad na kvalitu lidského života a na konkrétní oblasti bytí. Pozitivní sektory lze cíleně posilovat a negativní se harmonizují, aby se eliminoval jejich projev v životě obyvatel. Podrobný popis naleznete v odkazu ASTROLOGIE PROSTORU.

Metoda LETÍCÍ HVĚZDA

Metoda LETÍCÍ HVĚZDY je zpracování prostoru v čase, tj. posouzení kvality energií v okamžiku vzniku prostoru a k jakým proměnám dochází v průběhu času.

Zharmonizování prostoru podle této metody umožňuje dosáhnout souladu energií nyní, ale i třeba za 50 let.

Podrobný popis naleznete pod odkazem ASTROLOGIE PROSTORU.

Postor / byt „na míru“

Jedná se o vrcholnou metodu Feng shui, tzv.MISTROVSKÉ FENG SHUI, v němž je prostor zpracovaný podle výše uvedených metod a navíc je vyladěný přímo na konkrétní lidi podle výsledků jejich ASTROLOGIE. Viz. ASTROTYP a 4.PILÍŘE.

Takovým zpracování získáte prostor, který podporuje své obyvatele jak psychicky, tak fyzicky, vyvažuje nerovnováhy v mezilidských vztazích, propojuje celou rodinu, pomáhá překlenout zátěžová období, atd.

Podrobný popis naleznete pod odkazem DŮM / BYT „NA MÍRU“ – MISTROVSKÉ FENG SHUI.

Astrologie 4.Pilíře

Podrobný popis naleznete pod odkazem TAOISTICKÁ ASTROLOGIE ČLOVĚKA

Astrotyp

Podrobný popis naleznete pod odkazem TAOISTICKÁ ASTROLOGIE ČLOVĚKA