Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

PÁR MYŠLENEK…


Při celostním přístupu ke svým klientům praktikuji, přenáším a integruj i to nejlepší z vědění a zkušeností tisíců generací starodávné Číny a východu do NAŠICH PODMÍNEK.


Praktikuji znalosti z původního taoistického Feng shui, které stojí na pevných základech TISÍCILETÉHO VĚDĚNÍ A MOUDROSTI našich předků. Jeho principy přenáším do naší dynamické doby a podmínek s novými požadavky na bydlení, jeho energetickou náročnost, praktičnost a rytmus života rodiny a jednotlivce. Zohledňuji znalosti o zdravých materiálech, psychologii barev, o alternativních zdrojích energie, o způsobech trvale udržitelného bydlení,atd.


Ve feng shui, které praktikuji, navrhuji interiéry jak východního, tak západního stylu. Západní interiér podle principů Feng shui samozřejmě může působit moderně, jednoduše až minimalisticky. Vždy plně respektuji vkus a cítění svých klientů…


Principy Feng shui promítám do praktických a estetických představ klientů.

Každý si tak vytváří SVŮJ VLASTNÍ PROSTOR.

Ve svých návrzích dbám v první řadě na funkčnost prostoru. Nepraktický prostor navržený podle Feng shui, NENÍ prostor podle Feng shui!


Uvědomuji si, že jednou z největších kvalit poradce Feng shui je kromě odborných znalostí a dovedností i UMĚNÍ NASLOUCHAT.


Tím, že naslouchám, respektuji a cíleně směřuji otázky, pomáhám klientům uspořádat si myšlenky. Takový postup je zárukou, že vytvořený prostor je ZTVÁRNĚNÍ VIZE KLIENTA a nikoho jiného.


Uvědomuji si, že pro kvalitní Feng shui je třeba znát nejen zákony, principy, metody a výpočty, ale i rozvinout emoční inteligenci a pracovat s intuicí, invencí, estetickým vnímáním a v neposlední řadě i psychologií.


Feng shui, které praktikuji, vychází z PŘÍRODY A JEJÍCH ZÁKONITOSTÍ. Respektuji okolní prostor, využívám světlo a energii slunce v prostoru a pracuji s kvalitou světových stran.


Feng shui, které praktikuji, vychází z CÍTĚNÍ KLIENTŮ, protože řídíme-li se citem, jednáme vždy v souladu s přírodou a jejími zákony a tedy i s Feng shui….


Feng shui, které praktikuji, pozitivně ovlivňuje nejen váš život, ale i Váš vztah k životu jako takovému.


Dobré Feng shui poznáte okamžitě podle toho, že se v daném prostoru cítíte dobře a uvolněně. Kvalitní Feng shui stavby a interiéry z dlouhodobého hlediska podporují zdraví a vitalitu svých obyvatel a prosperitu jejich činností.