Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

ASTROTYP

ASTROTYP je astrologický rozbor z data narození. K jeho sestavení je třeba znát místo a datum narození včetně hodiny. V Taoistické kosmologii a tradiční čínské medicíně je pro osobnostní a zdravotní rozbor nejkratší časová jednotka dvouhodina. Je to rytmus kosmického dechu a našich meridiánů – biologické hodiny orgánů. Proto hodina narození nemusí být na minutu přesná.

ASTROTYP je zdrojem cenných informací, které využívám ve Feng shui prostoru k harmonizování člověka. Tímto způsobem lze vytvořit prostor, který svým obyvatelům pomáhá, posiluje jejich zdraví a duševní rovnováhu.

Využitím poznatků KORELÁTU = srovnávací ASTROTYP (viz.níže), lze pomocí Feng shui významně ovlivňovat kvalitu partnerských a jiných mezilidských vztahů , jako rodinných, pracovních, atd.

Z ASTROTYPU SE DOZVÍTE:

 1. Čínská zvířata Vašeho roku, měsíce a hodiny narození a zvíře Vaší mentální-duchovní roviny. Zvířata ovlivňují charakter.
 2. Vaše „energetické složení“, tedy vyváženost 5-ti prvků. V případě nerovnováhy doporučuji možnosti zharmonizování přírodní cestou pomocí barev, materiálů, činností a potravin.
 3. Energetický typ Jin/Jang a doporučení způsobu/rytmu života.
 4. Průběh života - jak jsme sladění s obdobím života, kterým procházíme a případná doporučení k dosažení souladu.
 5. Charakter roviny: tělesné, komunikační, vnitřní síly a emocí, inteligence a mentální/duchovní. V této části výkladu lze poradit s péčí o tělo a sexualitou, a objasnit, jak okolí vnímá nepř. Váš způsob komunikace, jaký charakter má Vaše vnitřní síla a emoce, způsob vnímání světa/inteligence, sklony, dary a talenty,atd. Tato část rozboru je velmi cenná jako KORELÁT, což je srovnávací ASTROTYP partnerů, spolupracovníků, sourozenců,… V takovém případě se vyhodnocuje i rovina dominance.
 6. Energetické zátěže na orgánech z data narození a objasnění mentálních příčin zatížených orgánů - Etikoterapie.
 7. Energetické zátěže na orgánech v průběhu času a návrh prevence a případné pomoci u již vzniklých zdravotních problémů.
 8. Průběh života podle Knihy proměn (I´TING). Možné situace, které řešíme v průběhu života. Tato část ASTROTYPU pomáhá pochopit události v životě a najít optimální řešení.
 9. Další informace: nejlepší vhodné směry pro natočení lůžka a pracovního stolu,…

ASTROTYP POMÁHÁ:

 1. Pochopit sebe a druhé
 2. Zharmonizovat se zdravotně a psychicky
 3. Pochopit příčiny svých zdravotních problémů
 4. Při zdravotní prevenci a léčbě
 5. Uvědomit si svoji životní cestu a najít její nejlepší naplnění,atd.

KORELÁT = SROVNÁVACÍ ASTROTYP

KORELÁT nám pomáhá zorientovat se v mezilidských vztazích. Rozborem jednotlivých rovin vychází najevo případné disharmonie, např. v oblasti komunikační nebo třeba vnitřního cítění a emocí. Pochopením rozdílnosti druhého člověka často odpadne myšlenka „on/ona to dělá schválně“, „chce mi ublížit“,“ nerozumí mi“, „neslyší, co říkám“, „proč nekomunikuje?“, atd.

Pomocí poradenství a Feng shui prostoru lze potom docílit „překlenutí“ nesouladu v jednotlivých rovinách srovnávaných osobností, a tím významně působit na zvýšení kvality mezilidských vztahů.

Pro srovnání je velmi zajímavá i rovina dominance. Spolu s rovinou komunikace a inteligence slouží k porovnání a sladění nejen partnerů, ale i pracovních týmů. Využití KORELÁTU má tak své hluboké opodstatnění při výběru pracovníků a sestavování pracovních týmů.

ASTROTYP a KORELÁT je součástí MISTROVSKÉHO FENG SHUI a slouží k vytvoření prostoru „NA MÍRU“, který víceúrovňově pracuje pro své obyvatele.

4. PILÍŘE OSUDU

Jedná se o jeden z nejobsáhlejších astrologických systémů, jehož plný potenciál nebyl doposud v plném rozsahu objeven. Pro pochopení a interpretaci jeho celého obsahu lze v praxi studovat po celý život.

Vychází ze solárního kalendáře, z teorie jinu a jangu, ze systému 5-ti hybatelů - prvků (Pentagram), 12-ti čínských zvířat, numerologie a astrologie. Já ho nazývám energetickou pitvou člověka.

Z tohoto rozboru se můžeme dozvědět tyto informace (stručně):

 1. Váš Vlastní prvek – charakter osobní energie (nebeská energie dne).
 2. Procentuální zastoupení a kvalita jednotlivých prvků.
 3. Vaše energetická podpora a oslabení. Způsob léčby doplněním příslušného Prvku Léčebný prvek
 4. Zvířata roku, měsíce, dne a hodiny narození, jejich funkce a charakter.
 5. Propojení zvířat ve Vašem vnitřním světě a vnějším projevu.
 6. Vaše jin/jangová struktura – rytmus života.
 7. Typ osobnosti a fáze života.
 8. Podpora a kvalita oblastí života jako rodina, děti, zodpovědnost, kariéra, bohatství, ocenění a sebehodnocení, užití moci, organizace a řízení, zdroje a zázemí, partneři,…
 9. Nastavení rodinných vztahů.
 10. Možnosti, talenty a příležitosti.

Na tento rozbor navazují

ŠŤASTNÉ PILÍŘE

Šťastné pilíře zkoumají a vyhodnocují průběh času, tedy průběh lidského života. Vychází z taoistického kalendáře a rozdělují lidský život do desetiletých etap – pilířů. V těchto etapách se vyhodnocují období harmonie a zátěží, období vhodné pro studium, založení rodiny, kariéru, početí, možnost setkání s partnerem. Mimo jiné jsou zde vidět tzv.Speciální hvězdy, jako prosperita, meč - karma, romantika, energie změn,…

Nejcennějším výstupem celého astrologického rozboru, tedy 4.Pilířů i Šťastných pilířů, je tzv. Léčebný prvek. Jedná se o prvek, který energeticky harmonizuje člověka a pomáhá mu jak zdravotně, tak v jednotlivých oblastech života, které jsou oslabené.


Příklad použití (stručně): Ukáže se, že lékem je prvek dřevo. Po dohodě s klientem lze do příslušných sektorů domu nebo do sektorů klienta použít zelenou barvu, rostliny, materiál dřevo, přírodní tkaniny. Klientovi se poradí zelené pyžamo, povlečení, turistika a procházky, pobyt v přírodě, důsledně je třeba dbát na ventilaci, práce v oblasti plánování a projektování, chránit a harmonizovat játra žlučník,…


Propojením Astrologie a Feng shui, případně Tradiční čínské medicíny, vzniká jedinečný ucelený komplex možnosti celostní harmonizace člověka v jeho prostoru! Viz. Mistrovské Feng shui