Play Stop  
Profil Služby Semináře Fotogalerie Reference Ceník Kontakt  

FENG SHUI POZEMKU

VÝBĚR VHODNÉHO POZEMKU

Pokud si vyberete vhodný pozemek z pohledu Feng shui, jinak řečeno geomantie, bude i energetické prostředí vně i uvnitř domu příznivější. Profese Čínských geomantů je podle záznamů stará více jak 4000 let. Jejich úkolem bylo prozkoumat krajinu a pozemky, zda jsou z hlediska udržitelnosti života, zdraví a prosperity vhodné k založení měst nebo ke stavbě paláců, sídlišť i jednotlivých domů. Číňanům se podařilo vypozorovat a popsat toky energií v přírodě, které maximálně podporují rozvoj života a jsou příznivé pro zdraví a vitalitu nejen lidí, ale i zvířat a plodin.

Při výběru vhodného pozemku se zkoumá (měří) přítomnost geopatogenních zón a jiných patogenních činitelů, jako je elektromagnetický smog, který může způsobovat např. vysoké napětí. (viz.Zdravé bydlení )

Dále se vyhodnocuje, zda okolní krajina nebo stavby umožní, aby dům byl dostatečně vyživován energií a aby získal kvalitní oporu – záda a tomu úměrnou čelní stranu.

Kvalitní geomant a poradce Feng shui by měl umět vycítit kvalitu energií daného prostředí a vyčíst a vypozorovat příslušné znaky např. u stromů a půdy.

V Mistrovském Feng shui je možné posoudit pozemek a možnosti umístění domu z pohledu energetické vhodnosti pro danou rodinu. Na cíleně zvoleném pozemku, kde se umístí dům s příslušnou vhodnou orientací na světové strany, lze dosáhnout maximálního sladění domu s jeho obyvateli. Harmonizací a propojením lidí a interiéru dostaneme maximum, co Feng shui může nabídnout, a to je dům „na míru“.

ÚPRAVA POZEMKU PODLE PRINCIPŮ FENG SHUI

Někdy je třeba učinit některé zásahy na pozemku ještě před započetím vlastní stavby domu. Bývá to zvláště v případě, pokud pozemek neposkytuje domu pevnou oporu neboli záda.

Další úpravy se provádí především v případě plánované zahrady podle Feng shui nebo hlavně v místě vstupu/vjezdu na pozemek.

Pozemek/zahrada se upravuje podle 3 metod:

Škola formy
Škola kompasu
Bazhai exteriéru

Úpravou pozemku podle těchto metod se harmonizují energie, které ovlivňují dům z venku, ale současně působí i na kvalitu prostředí uvnitř domu.